Các dịch vụ:
* Dịch vụ thành lập công ty bình dương: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Dịch vụ thành lập công ty bình dương

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Như vậy, cần xác định thêm đối tượng được hưởng thừa kế theo quy định trên hay không.

+ Trường hợp không có di chúc: Thì việc chia thừa kế sẽ theo quy định tại Điều 650 Bộ luật dân sự 2015:

 “Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

Hoàn thuế giá trị gia tăngc) Hàng thừa thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Khi bố mẹ mất mà không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì di sản sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố mẹ. Ví dụ như mẹ bạn mất thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: bố, các anh chị em bạn, ông bà ngoại (nếu còn sống), nếu một trong các anh chị em đã mất trước thời điểm mẹ mất thì con của họ được hưởng thừa kế thế vị (được hưởng phần tương ứng với phần mà bố mẹ nếu còn sống được hưởng). Tương tự, bạn có thể xác định những người hưởng thừa kế của bố bạn bao gồm những ai.

- Thứ hai, người con trai mất năm 1987 có được hưởng thừa kế không?

Điều 652 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thừa kế thế vị:

“Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Nếu như người con trai mất năm 1987 có con thì những người con đó sẽ được hưởng thừa kế thế vị theo quy định trên.

- Thứ ba, phần được hưởng của từng đối tượng​

Để xác định suất thừa kế theo pháp luật thì cần xác định phần di sản thừa kế của người chết để lại.

Theo thông tin bạn cung cấp, GCNQSD đất cấp cho Hộ gia đình, do đó, căn cứ Khoản 29 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: "Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất."

Dịch vụ thành lập công ty bình dương


Cụm từ và cũng là câu hỏi , ước mơ của biết bao bạn trẻ. Khởi nghiệp và kinh doanh đang là xu hướng phát triển của xã hội. Mỗi nghề yêu cầu những kỹ năng cũng như thủ tục làm ăn riêng. Ai cũng muốn hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực . Để như vậy việc thành lập công ty giống như là một điều bắt buộc.

Như vậy, cần phải xác định số lượng thành viên trong hộ gia đình bạn tại thời điểm được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để xác định các đồng sở hữu.

Giả sử có 5 thành viên (trong đó có bố, mẹ của bạn), như vậy, mỗi người (bao gồm cả bố, mẹ bạn)có 1/5 trong khối tài sản chung đó. Theo đó, việc chia thừa kế của bố, mẹ bạn sẽ chỉ chia trong phạm vi mà bố, mẹ bạn có (1/5 tài sản chung).

Sau khi xác định phần di sản thừa kế thì việc chia thừa kế sẽ như phần nội dung thứ nhất.

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 2: Chia di sản thừa kế của người đã mất khi hết thời hiệu​.

Chào Anh (chị) em có 1 vấn đề cần giải đáp như sau: bác em có để lại 1 mảnh đất, bác trai mất năm 1968 bác gái mất 1974, nhà bác có 8 chị em gái. Bố em cùng con các bác sống trên mảnh đất đó. Sau đó các chị đi lấy chồng, năm 1991 bố em sửa và xây lại nhà, năm 1995 bố em làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, các chị khởi kiện lên tòa án đòi lại đất. Vậy cho em hỏi các chị đó có quyền đòi lại không và em cần một số văn bản quy phạm pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bố nhà em, nhờ anh (chị) cung cấp giúp em, em xin chân thành cảm ơn!


Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

=> Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế với bất động sản

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực từ 1/1/2017 thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là 30 năm kể từ ngày người để lại di sản thừa kế mất (Điều 623). Trường hợp này, theo quy định của bộ luật dân sự thì thời hiệu chia di sản thừa kế đã hết.

Tuy nhiên, Điểm b, Tiểu mục 2.2, Mục 2 Phần I Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTPquy định về một số trường hợp không áp dụng thời hiệu thừa kế:

Dịch vụ thành lập công ty bình dương

“b) Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo Ủy quyền... thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản.”

Nếu việc bố bạn chỉ đang mượn đất của bác để sử dụng hay được bác ủy quyền để quản lý, sử dụng thì các con của bác vẫn có thể yêu cầu giải quyết để đòi lại di sản.

Bố bạn có thể yêu cầu những người thừa kế của bác trả lại chi phí bố bạn đã xây nhà trên đất.

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 3: Quyền thừa kế tài sản đối với con ngoài giá thú.​

Nội dung câu hỏi: Công ty luật Minh Gia. Cho tôi xin hỏi trường hợp như sau. Bố mẹ tôi vẫn sống với nhau bình thường, nhưng do anh trai tôi đã mất nên bố tôi đã quan hệ ngoài luồng để có con trai. Đứa con này mẹ con tôi không chấp nhận. Vì vậy nếu sau này trường hợp mẹ tôi mất trước bố tôi thì khi phân chia tài sản đứa con này sẽ được hưởng như thế nào, phần tài sản trong đó có cả phần của mẹ tôi . Ngược lại nếu bố tôi mất trước để lại di chúc phần tài sản của bố tôi cho hết đứa con ngoài giá thú thì chúng tôi có được hưởng phần tài sản đó không? Xin chân thành cảm ơn. Rất mong nhận được phản hồi sớm nhất.

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây

=> Con riêng có được hưởng di sản thừa kế do cha hoặc mẹ để lại?
=> Chia thừa kế trong trường hợp có con chung, con riêng

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 4: Thủ tục phân chia di sản thừa kế và lập di chúc​

Nội dung câu hỏi: Kính gửi công ty luật Minh Gia, làm ơn tư vấn cho tôi về vấn đề làm di chúc thừa kế tài sản của bố mẹ cho con cái trong trường hợp cụ thể sau: - Bố mẹ tôi có một số đất đai đồng sở hữu. Tất cả số đất đai này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu riêng của bố mẹ tôi. Và tất cả đất đai đều có giấy chứng nhận quyền sở hữu ( sổ đỏ). - Bố mẹ tôi có 5 người con, 2 con gái và 3 con trai. Cả 5 người con đều đã lập gia đình và có con cái, tất cả đều có và sống tại nhà riêng của mình. Không ai sống trên đất đai hay trong nhà của bố mẹ cả. - Mẹ tôi đã mất và không để lại di chúc hay dặn dò gì trước khi mất. - Hiện tại bố tôi còn sống và muốn làm di chúc chia tài sản là đất đai cho các con để tránh tranh chấp sau này. Rất mong công ty luật Minh Gia tư vấn cụ thể phương thức thành lập di chúc phù hợp với luật di chúc hiện hành. Tôi xin chân thành cảm ơn! Rất mong hồi đáp của công ty!


Cáp mạng Commscope Cat5e Cáp mạng commscope cat6 có tốc độ truyền dẫn tín, Cáp mạng Commscope Cat5e có tốc dộ truyền dữ liệu là 10/100 Mbps Ethernet. Cáp mạng commscope cat5e hỗ trợ chạy tốc độ 1Gb nên được sử dụng chủ yếu trong
Ổ cắm điện thoại SINO Cáp điện thoại đã và đang góp phần vào công cuộc đổi mới kiến, Dây cáp điện thoại là một loại cáp viễn thông, được sử dụng cho truyền tín hiệu điện thoại, tín hiệu điều khiển, đóng vai trò dây cáp truyền
© 2007 - 2021 https://huongdandautu.thietbiykhoa.info
- Phone: +84-908-744-256